Članak
Zakona
Zakonska obveza Nepoštivanje obveze sankcionirano člankom Propisana sankcija
23 Ribiči smiju loviti ribe uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca. čl.75.st.1. i 3.toč.3. 1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.
23 Korištenje plovila kod obavljanja športskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi dopušteno je isključivo ukoliko je to određeno gospodarskom osnovom. čl.75.st.1. i 3.toč.4. 1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.
23 U ribolovu ribiči moraju uvijek kod sebe imati dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojima obavljaju ribolov.
Ribič uvijek u ribolovu mora kod sebe imati
dozvolu.
čl.75.st.1. i 3.toč.5.

čl.78.st.1. i 3.toč.1.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

 

1.000-3.000 kn

23 Ribe ulovljene u športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet. čl.75.st.1. i 3.toč.6. 1.500-6.000 kn
23 Ribe ulovljene u športskom ribolovu koje se zadržavaju moraju biti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofejnih primjeraka riba. čl.75.st.1. i 3.toč.7. 1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.
37 Zabranjeno je ribičima na ribolovnim vodama loviti ribe suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu. čl.75.st.1. i 3.toč.8. 1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.
42 Ribiči su dužni ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve potrebne podatake i obavijesti u svezi s obavljanjem ribočuvarskog nadzora, te im
pružati pomoć u njihovom radu.
čl.75.st.1. i 3.toč.9. 1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.
57 Zabranjeno je loviti u vrijeme lovostaja i loviti ispod minimalno propisane veličine. čl.72.st.1. toč.8 i 9. 5.000-15.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.
57 Zabranjeno je loviti ribu u ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca.
Strane ribe (alohtone), su vrste koje primarno ne obitavaju u određenoj ribolovnoj vodi.
čl.75.st.1. i 3.toč.12. 1.500-6.000 kn
57 Zabranjeno je loviti ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona. čl.75.st.1. i 3.toč.13. 1.500-6.000 kn
57 Zabranjeno je loviti ribe izravno rukom, povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske strane tijela ribe. čl.75.st.1. i 3.toč.14. 1.500-6.000 kn
57 Zabranjeno je loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta. čl.75.st.1. i 3.toč.17. 1.500-6.000 kn
66 Ovlašteniku ribolovnog prava ribiči su obvezatni na propisanom obrascu dostavljati podatke o količini i vrstama riba zadržanim u športskom ribolovu.
-najkasnije do 31.siječnja tekuće god. za ulovljenu ribu u prethodnoj godini.
čl.78.st.1. toč.3. 1.000-3.000 kn