Diferencijalna determinacija nekih vrsta riba i drugih morskih organizama u funkciji ispravne provedbe zakona o morskom ribarstvu

I. PRIČA:

Športski ribolovac ulovi cipla dužine 19 cm, zna da su:

  • za tri vrste cipla propisane minimalne veličine od 16cm,
  • za jednu vrstu cipla 20cm
  • za jednu vrstu nije propisana minimalna veličina.

Promatra svoj ulov i razmišlja:

  • ako pogrešim u raspoznavanju vrste cipla i donesem krivu odluku o zadržavanju ribe, platit ću kaznu.
  • u to je sve sigurniji, jer mu se lagano, ljuljajući na valovima, približava službeno plovilo sa znakom (pomorske policije ili ribarske inspekcije) kojeg još ne može raspoznati.

II. PRIČA:

Ribarski inspektor zatekne profesionalnog ribara sa ulovom 37 kom.lubina dužina manjih od 20cm, budući je za lubina propisana minimalna mjera od 23cm, podnosi optužni prijedlog.

Na sudu, naknadno poučena, stranka brani se na način da se ne radi o ulovu lubina (Dicentrarchus labrax) kako je u naveo inspektor, već da je to bio lubin piknjavac (Dicentrarchu punctatus).

Nakon te obrane sudac je od inspektora zatražio dopunu optužnog prijedloga, u smislu:

  • temeljem kojih je determinacijskih oznaka utvrdio predmetnu vrstu,
  • gdje je to evidentirano u zapisniku kojeg je ribar potpisao.