Športski ribolov na kopnenim vodama

Športski ribolov na kopnenim vodama

Za obavljanje športskog ribolova na određenom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni ribiči kupuju dozvole od ovlaštenika ribolovnog prava koje vrijede na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je ovlaštenik dobio ribolovno pravo kao i na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni drugog ovlaštenika ribolovnog prava (ukoliko su ovlaštenici zaključili ugovor o recipročnom pravu ribolova).

Na području Republike Hrvatske postoji 120 ovlaštenika ribolovnog prava, iako postoji cca. 450 aktivnih športsko-ribolovnih udruga.

Dozvolu za športski ribolov izdaje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja putem ovlaštenika ribolovnog prava s rokom važenja za:

 • jedan dan (dnevna dozvola)
 • tekuću kalendarsku godinu (godišnja dozvola).

Dozvole za športski ribolov

Dnevna dozvola važi 24 sata od sata kupnje dozvole datuma navedenog u dozvoli. Godišnja dozvola važi od 00,00 sati 1. siječnja do 24,00 sata 31. prosinca tekuće kalendarske godine navedene u dozvoli.

Visina naknade za godišnju dozvolu za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godina života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godina života iznosi 200,00 kuna.

Visina naknade za godišnju dozvolu za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina života iznosi 400,00 kuna.

Visina naknade za godišnju dozvolu za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske iznosi 400,00 kuna.

Visina naknade za dnevnu dozvolu za hrvatske i strane državljane utvrđuje se u iznosu od:

 • 60,00 kuna za ribolov svih (osim salmonidnih) vrsta riba
 • 150,00 kuna za ribolov salmonidnih vrsta riba
 • 250,00 kuna za ribolov na ribolovnoj zoni Otočac.

Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu godišnju dozvolu uz predočenje potvrde o položenom ribičkom ispitu. Strani državljani prilikom kupnje godišnje dozvole trebaju predočiti potvrdu o položenom ribičkom ispitu u njihovoj državi. Ukoliko je ne posjeduju, trebaju položiti ribički ispit u Republici Hrvatskoj.

Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu dnevnu dozvolu bez predočenja potvrde o položenom ribičkom ispitu.

Opća ribolovna pravila

 • Športski ribolov smije se obavljati s najviše tri ribolovna štapa i/ili pribora s po jednom udicom, a iznimno umjetni mamac – varalica može imati više od jedne udice, a najviše dvije.
 • Športski ribolov svih vrsta pastrva te mladice, glavatice i lipljana smije se obavljati samo s jednim ribolovnim štapom i s jednom umjetnom mušicom ili varalicom.
 • Prilikom ribolova soma u plovilu se smije koristiti jedno bućkalo, ribolovni štap ili ribolovna uzica s jednom udicom.
 • Ribolovni alati i oprema kojima se obavlja ribolov moraju biti pod stalnim neposrednim nadzorom ribiča.
 • Umjetni mamac – varalica može imati najviše do dvije udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke.
 • Umjetni mamac – mušica smije imati jednu udicu sa ili bez kontrakuke.
 • Veličina varalice kod ribolova mladice ili glavatice ne smije biti manja od 18 cm.

Važna napomena:

Osim gore navedenih općih pravila športskog ribolova u Republici Hrvatskoj, svaki ovlaštenik ribolovnog prava ima svoje interne odredbe (najveći dopušteni dnevni ulov u kilogramima ili komadima, noćni ribolov itd.) koje su određene važećom gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja, kao i interne odluke o visini iznosa godišnje članarine sukladno drugim propisima.

Za kupnju dozvola kao i za sve dodatne informacije, ribiči moraju kontaktirati ovlaštenike ribolovnog prava.

Popis ovlaštenika ribolovnog prava sa pripadajućim ribolovnim zonama, adresama, brojevima telefona/faxa/e-mail adresama ribiči mogu lako naći na web stranici Hrvatskog športskog ribolovnog saveza:

 • www.ribolovni-savez.hr
 • HRVATSKI ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ
 • Trg Krešimira Ćosića 11
 • 10000 Zagreb
 • Tel. 01/3091-137

Želimo vam dobar ulov i ugodan ribolovni odmor!