Greška
  • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Temeljni propisi:

- Zakon o slatkovodnom ribarstvu (N.N. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05.),
- Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (N.N. 82/05., 139/06.),
- Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu (N.N. 82/05., 139/06.).

 

Slijedi tablični pregled zakonskih obaveza i propisanih sankcija:

Članak
Zakona

Zakonska obveza

Nepoštivanje obveze sankcionirano člankom

Propisana sankcija

23

Ribiči smiju loviti ribe uz uporabu dopuštenih ribolovnih alata i/ili opreme i/ili mamaca.

čl.75.st.1. i 3.toč.3.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

23

Korištenje plovila kod obavljanja športskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi dopušteno je isključivo ukoliko je to određeno gospodarskom osnovom.

čl.75.st.1. i 3.toč.4.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

23

U ribolovu ribiči moraju uvijek kod sebe imati dozvolu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu na kojima obavljaju ribolov.
Ribič uvijek u ribolovu mora kod sebe imati
dozvolu.

čl.75.st.1. i 3.toč.5.

čl.78.st.1. i 3.toč.1.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

 

1.000-3.000 kn

23

Ribe ulovljene u športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.

čl.75.st.1. i 3.toč.6.

1.500-6.000 kn

23

Ribe ulovljene u športskom ribolovu koje se zadržavaju moraju biti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofejnih primjeraka riba.

čl.75.st.1. i 3.toč.7.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

37

Zabranjeno je ribičima na ribolovnim vodama loviti ribe suprotno gospodarskoj osnovi ili godišnjem planu.

čl.75.st.1. i 3.toč.8.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

42

Ribiči su dužni ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve potrebne podatake i obavijesti u svezi s obavljanjem ribočuvarskog nadzora, te im
pružati pomoć u njihovom radu.

čl.75.st.1. i 3.toč.9.

1.500-6.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

57

Zabranjeno je loviti u vrijeme lovostaja i loviti ispod minimalno propisane veličine.

čl.72.st.1. toč.8 i 9.

5.000-15.000 kn
i zaštitna mjera privremeno oduzimanje ulova,
alata, opreme i mamaca.

57

Zabranjeno je loviti ribu u ribolovnim vodama uz uporabu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca.
Strane ribe (alohtone), su vrste koje primarno ne obitavaju u određenoj ribolovnoj vodi.

čl.75.st.1. i 3.toč.12.

1.500-6.000 kn

57

Zabranjeno je loviti ribu s više ribolovnih alata ili opreme nego što je propisano propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

čl.75.st.1. i 3.toč.13.

1.500-6.000 kn

57

Zabranjeno je loviti ribe izravno rukom, povlačenjem i kvačenjem udicom s vanjske strane tijela ribe.

čl.75.st.1. i 3.toč.14.

1.500-6.000 kn

57

Zabranjeno je loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta.

čl.75.st.1. i 3.toč.17.

1.500-6.000 kn

66

Ovlašteniku ribolovnog prava ribiči su obvezatni na propisanom obrascu dostavljati podatke o količini i vrstama riba zadržanim u športskom ribolovu.
-najkasnije do 31.siječnja tekuće god. za ulovljenu ribu u prethodnoj godini.

čl.78.st.1. toč.3.

1.000-3.000 kn

Pripremio: Dr.sc. Josip Popović, viši ribarski inspektor

Dodaj komentar


Sigurnosni kod Osvježi