Greška
  • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Športski ribolovObavljanje športskog ribolova na slatkim (kopnenim) vodama regulirano je Zakonom o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05-ispravak i 49/05-pročišćeni tekst), te Pravilnikom o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 82/05, 1/06 i 139/06).

Za obavljanje športskog ribolova na određenom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni ribiči kupuju dozvole od ovlaštenika ribolovnog prava koje vrijede na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je ovlaštenik dobio ribolovno pravo kao i na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni drugog ovlaštenika ribolovnog prava (ukoliko su ovlaštenici zaključili ugovor o recipročnom pravu ribolova).

Na području Republike Hrvatske postoji 120 ovlaštenika ribolovnog prava, iako postoji cca. 450 aktivnih športsko-ribolovnih udruga.

Dozvolu za športski ribolov izdaje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja putem ovlaštenika ribolovnog prava s rokom važenja za:
- jedan dan (dnevna dozvola)
- tekuću kalendarsku godinu (godišnja dozvola).

Dozvole za športski ribolov

Dnevna dozvola važi 24 sata od sata kupnje dozvole datuma navedenog u dozvoli. Godišnja dozvola važi od 00,00 sati 1. siječnja do 24,00 sata 31. prosinca tekuće kalendarske godine navedene u dozvoli.

Športski ribolovVisina naknade za godišnju dozvolu za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godina života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godina života iznosi 200,00 kuna.

Visina naknade za godišnju dozvolu za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina života iznosi 400,00 kuna.

Visina naknade za godišnju dozvolu za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske iznosi 400,00 kuna.

Visina naknade za dnevnu dozvolu za hrvatske i strane državljane utvrđuje se u iznosu od:
- 60,00 kuna za ribolov svih (osim salmonidnih) vrsta riba
- 150,00 kuna za ribolov salmonidnih vrsta riba
- 250,00 kuna za ribolov na ribolovnoj zoni Otočac.

Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu godišnju dozvolu uz predočenje potvrde o položenom ribičkom ispitu. Strani državljani prilikom kupnje godišnje dozvole trebaju predočiti potvrdu o položenom ribičkom ispitu u njihovoj državi. Ukoliko je ne posjeduju, trebaju položiti ribički ispit u Republici Hrvatskoj.

Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu dnevnu dozvolu bez predočenja potvrde o položenom ribičkom ispitu.

OPĆA RIBOLOVNA PRAVILA

Športski ribolov smije se obavljati s najviše tri ribolovna štapa i/ili pribora s po jednom udicom, a iznimno umjetni mamac – varalica može imati više od jedne udice, a najviše dvije.

Športski ribolov svih vrsta pastrva te mladice, glavatice i lipljana smije se obavljati samo s jednim ribolovnim štapom i s jednom umjetnom mušicom ili varalicom.

Prilikom ribolova soma u plovilu se smije koristiti jedno bućkalo, ribolovni štap ili ribolovna uzica s jednom udicom.

Ribolovni alati i oprema kojima se obavlja ribolov moraju biti pod stalnim neposrednim nadzorom ribiča.

Umjetni mamac – varalica može imati najviše do dvije udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke.

Umjetni mamac - mušica smije imati jednu udicu sa ili bez kontrakuke.

Veličina varalice kod ribolova mladice ili glavatice ne smije biti manja od 18 cm.
 

Športski ribolovVAŽNA NAPOMENA:
Osim gore navedenih općih pravila športskog ribolova u Republici Hrvatskoj, svaki ovlaštenik ribolovnog prava ima svoje interne odredbe (najveći dopušteni dnevni ulov u kilogramima ili komadima, noćni ribolov itd.) koje su određene važećom gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja, kao i interne odluke o visini iznosa godišnje članarine sukladno drugim propisima.

Za kupnju dozvola kao i za sve dodatne informacije, ribiči moraju kontaktirati ovlaštenike ribolovnog prava.

Popis ovlaštenika ribolovnog prava sa pripadajućim ribolovnim zonama, adresama, brojevima telefona/faxa/e-mail adresama ribiči mogu lako naći na web stranici Hrvatskog športskog ribolovnog saveza:

www.ribolovni-savez.hr
HRVATSKI ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb
Tel. 01/3091-137

Želimo vam dobar ulov i ugodan ribolovni odmor!

Dodaj komentar


Sigurnosni kod Osvježi